Шинэ оюутан элсэн орох зааварч

Шинэ оюутан элсэн орох зүглүүр


Шинэ оюутан элсэн орох зүглүүр

1.Бүртгүүлэх хугацаа: Шинэ оюутан нь Өвөр Монголын Их Сургуулийн Урилган дээрх бүртгүүлэх хугацаагаар гол болгоно. Хуучин оюутнууд сургуулийн семистер бүр эхлэх хугацаагаар гол болгоно.

2.Бүртгүүлэх газар: Өвөр Монголын Их Сургуулийн Олон улсын сурган хүмүүжлийн дээд сургуулийн гадаад оюутны хэрэг эрхэлсэн албан өрөө(А байр 109 тоот өрөө