Хэрхэн хүрэлцэн ирэх

Хэрхэн хүрэлцэн ирэх


Хэрхэн хүрэлцэн ирэх

Нэг. Хөх хотын вокзалаас Өвөр Монголын Их Сургуулийн төв сургууль руу ирэх хэдэн төрлийн хурдан хүрэх замын маршрут

Шугам 1: 34 номер 30 мин орчим/4.3 км алхаад вагоны вокзал дээр ирэн (ойролцоогоор 90м) 34 ноймрын автобусанд суун, Өвөр Монголын Их Сургууль дээр бууна(8 буудал)

Шугам 2: 18 номер 40 мин орчим /4.3 км

Шугам 3: 37 номер 40 мин орчим/4.5 км

Шугам 4: k2 номер 79 номер 30 мин орчим/4.6 км

Шугам 5:29 номер 52 номер 40 мин орчим/4.8 км

 

Хоёр.Хөх хотын зүүн вокзалаас Өвөр Монголын Их Сургуулийн төв сургууль

руу ирэх хэдэн төрлийн хурдан хүрэх замын маршрут

Шугам 1: 12 номер 53 номер  Нийт зам 9.7 км орчим

1.Хөх хотын зүүн вокзалаас ойролцоогоор 850 км алхаж, Жун Хуа Өвөр Монголын газар шинжилгээний хүрээлэнгийн буудал дээр ирнэ.

2. 12 номерын автобусанд сууж 2 буудлын дараа Хотын засгийн газрын буудал дээр бууна.

3. 53 номерын автобусад сууж 13 буудлын дараа Өвөр Монголын Их Сургуулийн зүүн хаалганы буудал дээр бууна.

Шугам 2: 12 номер 66 номер   Нийт зам 9.9 км орчим

1.Хөх хотын зүүн вокзалаас ойролцоогоор 850 км алхаж, Жун Хуа Өвөр Монголын газар шинжилгээний хүрээлэнгийн буудал дээр ирнэ.

2.12 номерын автобусанд сууж 6 буудлын дараа Хар бутын буудал дээр бууна.

3. 66 номерын автобусад сууж 10 буудлын дараа Өвөр Монголын Их Сургуулийн буудал дээр бууна.

4. 40 метр орчим алхаж, Өвөр Монголын Их Сургуулийн зүүн хаалган дээр ирнэ.

 

Гурав. Хөх хотын Цагаан суварга онгоцны буудлаас Өвөр Монголын Их Сургуулийн төв сургууль руу ирэх хэдэн төрлийн хурдан хүрэх замын маршрут

Шугам 1: 97 номер 31 номер   Нийт зам 18.5 км орчим

(1)Хөх хотын Цагаан суварга онгоцны буудлаас 930м орчим алхаж Онгоцны буудлын ажилчдын гэр хороололын буудал дээр ирнэ.

(2)97 номерын автобусанд сууж, 16 буудлын дараа Бүлгэмдэл тойргийн буудал дээр бууна.

(3)31 номерын автобусанд сууж, 8 буудлын дараа Өвөр Монголын Их Сургуулийн буудал дээр бууна.

(4)50м орчим алхаж Өвөр Монголын Их Сургуульд хүрнэ.

Шугам 2: Хөх хотын Цагаан суварга онгоцны буудлаас Өвөр Монголын Их Сургуулийн зүүн хаалга руу таксинд суувал 30 юань орчим болно.

Шугам 3: Хөх хотын Цагаан суварга онгоцны буудлаас онгоцны буудлын автобусанд суун Хэнгэргэт асар дээр бууж 4 номер эсвэл 62 номерын автобусанд сольж суун 2 буудлын дараа Өвөр Монголын Их Сургуулийн зүүн хаалган дээр бууна.

?в?р Монголын Их Сургуулийн Олон улсын
боловсролын дээд сургуулийн албан ёсны Wechat
友情链接: 

Өмчлөгчийн эрх @Өвөр Монголын Их Сургуулийн Олон улсын боловсролын дээд сургууль  |  Хаяг: Өвөр Монгол Хөх хот Их Сургуулийн баруун гудамж №235   Шуудангийн код: 010021  |  И-мэйл: iec@imu.edu.cn 邮箱:iec@imu.edu.cn 蒙ICP16002391号-1